Πιστοποιητικά

  • ΚΙΝΑ Turboo Automation Co., Ltd Πιστοποιήσεις
    ISO9001
  • ΚΙΝΑ Turboo Automation Co., Ltd Πιστοποιήσεις
    CE certification
  • ΚΙΝΑ Turboo Automation Co., Ltd Πιστοποιήσεις
    CE certification

QC Προφίλ

Η Turboo έχει αυστηρό έλεγχο ποιότητας για τις πρώτες ύλες, τα αξεσουάρ και τα τελικά προϊόντα.Κρατάμε τις φωτογραφίες και τα βίντεο δοκιμών για την αναφορά του πελάτη..

Turboo Automation Co., Ltd έλεγχος ποιότητας 0

 

Οδηγία για την εγγύηση

 

Τα προϊόντα της εταιρείας μας είναι εγγυημένα για ένα έτος, από την ημερομηνία πώλησης, παρέχοντας δωρεάν συντήρηση με βάση το ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές από οποιοδήποτε ανθρώπινο προϊόν.

 

● Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, όλα τα ελαττώματα που προκαλούνται από το ίδιο το προϊόν μπορούν να συντηρηθούν δωρεάν.Παρακαλούμε να μεταφέρετε τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και το τιμολόγιο αγοράς στα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα ή να επιστρέψετε τη μηχανή στην εταιρεία μας για δωρεάν επισκευή.

 

● Μέσα στην περίοδο της δωρεάν συντήρησης, τα ελαττώματα ή οι ζημιές που προκλήθηκαν από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές μπορούν να συντηρηθούν με πρόσθετη χρέωση.

 

● Κατά τη διάρκεια της δωρεάν συντήρησης, τα ελαττώματα ή οι ζημιές μπορούν να συντηρηθούν με πρόσθετη χρέωση.

Οι ακόλουθες συνθήκες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

 

● ζημιές που προκλήθηκαν από μη φυσιολογική λειτουργία, ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές·

 

● ζημιές μετά την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος (γραμμών, εξαρτημάτων κλπ.) ·

 

● ζημιές που προκλήθηκαν από λάθος καθοδήγηση μη επαγγελματιών τεχνικών·

 

● Τραυματισμοί που προκλήθηκαν από την προσθήκη άλλων λειτουργιών με μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή εγκατάσταση σε άλλο εξοπλισμό.

Σημείωση: Η κάρτα εγγύησης και το τιμολόγιο αγοράς χρησιμοποιούνται ως πιστοποιητικά εγγύησης για τη συντήρηση του μηχανήματος.

 

Κάρτα δεδομένων χρήστη

Όνομα χρήστη   Επαφή χρήστη   Ταχυδρομικός κωδικός  
Διεύθυνση χρήστη  
Μοντέλο μηχανής          
Μονάδα πωλητή   Επικοινωνία με τον πωλητή   Ταχυδρομικός κωδικός  
Διεύθυνση του πωλητή          
Ημερομηνία πώλησης          

Αρχεία συντήρησης

Ημερομηνία συντήρησης Περιγραφή σφάλματος Μέθοδος συντήρησης Υπεύθυνος συντήρησης Σφραγίδα μονάδας συντήρησης
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Αφήστε ένα μήνυμα